Category : Centos 7.x

Yum paket yöneticisi aracında group şeklinde güzel bir kullanım bulunuyor.  Birbiri ile ilintili paketleri veya servisleri grup şeklinde kurmaya yarıyor.  Örneğin bir mail sunucusu yapılandırmak istiyorsak, imap, mta, spam filtresi gibi paketleri tek tek kurmamız gerekiyor. Yum group kullanarak tek bir komut ile tüm paketleri kurabiliriz. Kullanım; yum grouplist  – Tüm grup paketlerini gösterir. Bir mail ..

Read more

Directadmin Centos 7 üzerinde koşmaktadır. Kurulum için öncelikle repo eklememiz gerekiyor.  Favori editörümüz ile repo dosyası oluşturalım. nano /etc/yum.repos.d/mongodb-org.repo İçerisine aşağıdaki satırları kopyalayıp, kaydedip çıkalım. [mongodb-org-3.4] name=MongoDB Repository baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/3.4/x86_64/ gpgcheck=1 enabled=1 gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-3.4.asc yum repolist diyerek repomuzu güncelleyelim. yum -y install mongodb-org diyerek mongodb kurulumunu başlatalım. systemctl start mongod veya service mongod restart diyerek servisi başlatabiliriz. ..

Read more

MySQL server through socket ‘/var/lib/mysql/mysql.sock starting MySQL. ERROR! The server quit without updating PID file (/var/lib/mysql/tdd.domain.com.pid Bu hataları alıyor iseniz

mysql onarmanız gerekebilir. Onarma, analiz ve optimize işlemleri için gerekli komutlar aşağıda ki gibidir;

&nb..

Read more

Centos sunucumuza ssh ile bağlandıktan sonra, aşağıdaki adımları takip ederek, mssql veritabanını kurabiliriz. curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/mssql-server-2017.repo > /etc/yum.repos.d/mssql-server.repo curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo > /etc/yum.repos.d/msprod.repo yum -y install mssql-server mssql-tools 1433 nolu porta dışarıdan erişim izin vermek için, firewall da portu açalım. firewall-cmd –zone=public –add-port=1433/tcp –permanent firewall-cmd –reload /opt/mssql/bin/sqlservr-setup ile “SA” kullanıcısının şifresini belirleyelim. systemctl start mssql-server mssql-server-telemetry systemctl enable mssql-server ..

Read more

Kloxo-Mr açık kaynak kodlu, gelişmiş bir hosting yönetim panelidir. Redhat/CentOS 5, 6, ve 7 üzerinde çalışabilir. Nginx, Nginx-Proxy ve Lighttpd-proxy, Hiawatha, Hiawatha-proxy ve Httpd, Lighttpd web serverlerini destekler. Squid, Varnish, ve ATS web cache serverlerini destekler. Mail sunucu olarak qmail-toaster kullanır. Mysql ve Mariadb veritabanlarını destekler. Veritabanı yönetimi olarak PHPMyAdmin, Adminer, MyWebSql, veya SqlBuddy kullanır. ClamAV, Spamassassin/Bogofilter/Spamdyke, ..

Read more

Observium bir network izleme yazılımıdır.  Ücretli ve ücretsiz versiyonları bulunmaktadır. Detaylı bilgiyi http://observium.com/ adresinden alabilirsiniz.  Kurulum için öncelikle repo eklememiz gerekiyor. Epel, Remi ve Opennms repolarını ekleyelim. yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm yum install http://yum.opennms.org/repofiles/opennms-repo-stable-rhel7.noarch.rpm yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm Yum konfigürasyon yazlımını kuralım. yum install yum-utils Php 7.2 sürümünü varsayılan olarak Remi reposuna ekleyelim. yum-config-manager –enable remi-php72 Tüm paketleri güncelleyelim. yum ..

Read more

Cpanel’in 2086 veya 2087 portlarını dışarıya kapatıp, sadece spesifik bir ip adresinin erişimine açabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. iptables –A INPUT –p tcp –s Ip-adresi –dport 2086 –m state –state NEW,ESTABLISHED –j ACCEPT iptables –A INPUT –p tcp –s Ip-adresi –dport 2087 –m state –state NEW,ESTABLISHED –j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp ..

Read more

Centos7 üzerine Cpanel kurarken, aşağıdaki hataları alırsanız, networkmanager’i kapatmanız gerekiyor. Cpanel Removing /Root/Installer.Lock hostname.ttnetdc.com’) is a FQDN… 2018-10-42 22:16:56 557 ( INFO): Checking for NetworkManager now… 2018-10-42 22:16:56 586 (ERROR): ********************* ERROR ********************* 2018-10-42 22:16:56 587 (ERROR): NetworkManager is installed and running, or 2018-10-42 22:16:56 588 (ERROR): configured to startup. 2018-10-42 22:16:56 589 (ERROR): 2018-10-42 ..

Read more

CyberPanel nedir? CyberPanel açık kaynak kodlu, ücretsiz bir hosting yönetim panelidir. Litespeed tarafından desteklenir ve üzerinde OpenLiteSpeed desteği vardır. Sistem Gereksinimleri Centos 7.x Python 2.7.x Minimum 512MB RAM Minimum 10 GB boş alan Kurulum wget http://cyberpanel.net/install.tar.gz tar -zxvf install.tar.gz cd install chmod +x install.py python install.py Sunucu ip adresi Kendisi kurulacaktır. Giriş için https://Ipadresiniz:8090 Varsayılan ..

Read more